Tìm hiểu thêm về công ty chúng tôi

Bảo vệ khu công nghiệp

Bảo vệ các trụ sở, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, công trường xây dựng, bệnh viện, trường học, khu công nghiệp.

Mục tiêu dịch vụ:

Bảo vệ giữ gìn an toàn an ninh trật tự (ANTT) trong phạm vi mục tiêu bảo vệ.

Bảo vệ an toàn về trụ sở, tài sản, tài liệu của cơ quan, doanh nghiệp.

Bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của CB công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp và khách đến cơ quan, doanh nghiệp làm việc.

Hỗ trợ, phục vụ khách hàng chu đáo tạo không khí thân thiện.