Tìm hiểu thêm về công ty chúng tôi

Bảo vệ chung cư văn phòng

Bảo vệ các Chung cư, Tòa nhà, Văn Phòng


Mục tiêu dịch vụ:

Bảo vệ giữ gìn an toàn an ninh trật tự (ANTT), an toàn hoạt động kinh doanh, sinh hoạt khu vực Tòa nhà.
Bảo vệ an toàn tài sản Tòa nhà.
Bảo vệ an toàn phương tiện đi lại của cán bộ nhân viên (CBNV Tòa nhà) và khách hàng đến Tòa nhà giao dịch (KH).
Bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho CBNV Tòa nhà và KH.
Hỗ trợ, phục vụ KH chu đáo tạo không khí thân thiện.
Phối hợp, hỗ trợ đắc lực CBNV Tòa nhà tạo không khí thân thiện.