Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu

Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã CK: TN1). Chi tiết như file đính kèm:

https://file.hstatic.net/1000208700/file/quyet_dinh_chinh_thuc_e84b4ea774154923bdac0a282101b168.pdf

Tags: