Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán


CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

TNS HOLDINGS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ

CHỨNG KHOÁN/ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

 

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam niêm yết cổ phiếu trên sở Chứng khoán như sau:

 

  1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Trụ sở chính   :         Tầng 25, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại      :         (84.24) 7307 3099 (7895)

Fax               :         (84.24) 3771 3651

Website         :         www.tnsholdings.vn

Vốn Điều lệ đăng ký  :         133.000.000.000

Vốn Điều lệ thực góp :         133.000.000.000 

II.           Cổ phiếu niêm yết:

 

·         Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

·         Số lượng Cổ phiếu: 13.300.000 CP (Mười ba triệu ba trăm ngàn cổ phiếu)

·         Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phiếu

 

Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Hội đồng quản trị xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký như sau:

·         Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 16h00 ngày 01/10/2018

·          

·         Để hoàn tất thủ tục niêm yết, đề nghị Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, giây chuyển nhượng để làm thủ tục chuyển nhượng, đăng kính sở hữu cổ phiếu tại Phòng quản lý cổ đông trươc 16h ngày 01/10/2018.

Phòng quản lý cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Trụ sở chính   :  Tầng 25, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại      :  (84.24) 7307 3099 (7337)

Fax               :  (84.24) 3771 3651

 

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings sẽ không giải quyết và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp chuyển nhượng sau 16h00 ngày 01/10/2018.

Trân trọng thông báo.

 Toàn văn thông báo:

http://file.hstatic.net/1000208700/file/thong_bao_chot_ds_co_dong__dang_website_21_09_2018.docx

 

 

Tags: