Thông báo mời họp Đại hội cổ đông TNS năm 2018

Toàn văn thông báo (có đóng dấu) vào đường link sau:

http://file.hstatic.net/1000208700/file/tb_moi_hop_dai_co_dong_nam_2018_31.08.2018.pdf


TOÀN VĂN THÔNG BÁO:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 Hà Nội, ngày      tháng   năm  2018

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018


Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106673358 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/10/2014, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (“ĐHĐCĐ”) của Công Ty với nội dung như sau:

 1. Thời gian: 14h00, ngày 18/09/2018
 2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 7, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công Ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông lập ngày 30/8/2018.
 4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ

4.1.     Cổ đông là cá nhân:

 • CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;

Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

 • CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 • Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công Ty.

4.2.     Đối với cổ đông là tổ chức:

 • Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 • CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

-          CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

 • Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 • Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công Ty.
 1. Các tài liệu ĐHĐCĐ

Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải tại địa chỉ website của Công Ty là: tnsholdings.vn

 1. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ và Thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ bằng cách liên hệ theo thông tin dưới đây:

Ông Hoàng Khắc Lai

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại:  024 3248 4802

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

 

 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Sơn