Tin tức mới nhất về hoạt động của TNS Holdings được cập nhật tại chuyên mục này.

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

Vui lòng truy cập link file báo cáo sau:http://file.hstatic.net/1000208700/file/tns_holdings_bckt_hop_nhat_sign.pdf

Đọc thêm

Năm 2018_Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đâyhttp://file.hstatic.net/1000208700/file/bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_09_thang_tn1.pdf

Đọc thêm