Báo cáo tài chính riêng năm 2018

Vui lòng truy cập link file báo cáo sau:

http://file.hstatic.net/1000208700/file/tns_holdings_bckt_rieng_sign.pdf

Tags: