BAN KINH DOANH & MARKETING TNS HOLDINGS TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và khai thác dịch vụ Ban Kinh doanh & Marketing TNS Holdings đang tuyển các vị trí hấp dẫn như sau:

1 Chuyên viên cao cấp kinh doanh khai tác Dịch vụ bảo vệ
1 Chuyên viên cao cấp kinh doanh khai thác dịch vụ vệ sinh công nghiệp!

Hãy gửi ngay CV về cho chúng tôi để phỏng vấn và đi làm ngay!

Mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực làm việc khai thác và phát triển thị trường!

Email: trangdq4@tnsholdings.com.vn
Điện thoại: 0912.166.228

Tags: